Pro účastníky

  • Registrace účastníků bude probíhat v pátek 30.09.2022 do 22:00 a v sobotu 01.10.2022 do 10:00 v prostorách Kavalíru 6. Kontaktní osoba Zdeněk Kadlec.
  • Registrovaným účastníkům bude zajištěna sláma, dřevo na topení a pitná voda - bližší informace při registraci. Nebudou zajištěny suroviny na vaření, ani vydáváno jídlo. 
  • Pro ubytování budou vymezeny prostory na Kavalíru 6 a Kavalíru 2, upřednostníme dobové stany.
  • Prostor pro zaparkování dopravních prostředků bude vymezen na hlídaném parkovišti.
  • Žold bude vyplácen veliteli/zástupci jednotky na základě registračního listu v sobotu 01.10.2022 mezi 17-18h. 
  • Apelujeme na představitele jednotek, aby se v prostorách dobového tábora po dobu hlavního programu nevyskytovaly nedobové věci (např. plastové lahve, kelímky, cigaretové krabičky atd.), předpokládá se také ústrojová kázeň (nikoliv civil).
  • Po dobu hlavního programu až do večerní bitevní ukázky je zakázáno požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek. Je zakázána i střelba mimo vyhrazený prostor bojiště! Porušení bude mít za následek vykázání z bitevních ukázek a ztrátu nároku na vyplacení žoldu pro celou jednotku.
  • Všichni účastníci sami zodpovídají za své zbraně, střelný prach a bezpečné zacházení s nimi podle stávajících platných zákonů ČR.
  • Svou účastí všechny osoby udělují souhlas s pořízením a použitím obrazových snímků včetně obrazových a zvukových záznamů. Uvedené materiály budou použity pouze za účelem propagace města Terezín.

Pátek 30.9. 

 18:45 Řazení do průvodu před kavalírem 6 

19:00-19:30 Večerní průvod městem ke kostelu 

Sobota 1.10. 

9:45 Řazení do průvodu před kavalírem 6 

10:00-11:00 Slavnostní průvod městem 

11:00 (jakmile se vrátí průvod) Porada velitelů na Dělostřeleckých kasárnách 

14:30 Odchod vojsk na bojiště 

15:00-16:00 Odpolední bitva 

17:00 Porada velitelů na Dělostřeleckých kasárnách

18:30 Odchod vojsk na bojiště 

19:00 Večerní bitva

Mapa akce: https://mapy.cz/turisticka?dim=632d690a47945bc12ceacb4c&vlastni-body=&x=14.1476145&y=50.5112098&z=16